ပြောစကားများ

။။။။။။။။။။။။။။။

” လူငယ်တွေကိုရွှေချမှ အနာဂတ်တောက်ပမယ် “

– အောင်သင်း၊စာရေးဆရာ

#thenationvoicemyanmar

#ပြောစကားများ

#အောင်သင်း