ပြောစကားများ

။။။။။။။။။။။။။။။

” မင်းကောင်းမင်းမြတ်အောက်မှာ ဘယ်တော့မှ သူပုန်မဖြစ်ပါစေနဲ့၊ မင်းဆိုးမင်းညစ်လက်ထက်မှာ သူပုန်ဘဝနဲ့ ဂုဏ်ယူစမ်းပါ “

– ဘီအီးဒီအောင်သိုက်


#thenationvoicemyanmar
#ပြောစကားများ
#ဘီအီးဒီအောင်သိုက်

http://thenationvoicemm.com/node/982